Konsten att kontera.
Men mycket snabbare!

Snabbare bokföring med världens första Konteringsprogram som är oberoende av både bokföringssystem och bank.

Daniel Lundqvist, grundare och
redovisningskonsult

kontera.mindre fungerar med samtliga bokföringssystem!

Hur kan ni som redovisningsbyrå spara tid? Automatisera banköverföringar!

Bokföring och kontering med automatisk kontering.

Specialdesignat för kontantmetoden

Äntligen ett tidsbesparande verktyg för kontantmetoden. Plötsligt blir timmar till minuter. Spara upp till 85 procent av din konteringstid.

Kontera mindre - ett program som kommer ihåg kontonummer.

Programmet kommer ihåg er kontering - automatiskt

Många program använder AI som inlärning. Då gissar programmet. Kontera.Mindre använder er byrås IQ-istället och kommer ihåg hur ni vill att varje kontering ska ske, individuellt på varje klient.

Programmet kommer även ihåg alla verifikationstexter

Undvik tidsödande beskrivningstext för varje kontering. Ni väljer individuellt på klient-nivå varje text, för varje kontering, den verifikationstext som ska användas. Det ger en mer enhetlig bokföring vid tex. personalbyten. Ger ett proffsigare intryck av ver.listan.

Några sm sitter och bokför med ett nytt bokföringsprogram.

Jobba som vanligt – fast mycket snabbare

Låt inte samma kontering kosta dig tid varje gång. Med er bokföringskunskap och Kontera.Mindres innovativa lösningar bibehåller ni kvalitén i bokföringen samtidigt som ni spara tid genom att bara kontera avvikelserna.

Konteringsförslag för ännu mer besparing

Programmet ger även er förslag på de mest använda bokföringskontona för en viss typ av kontering. Ett-klick och konteringen är utförd! Först måste du klicka nedan för att komma igång!