Smarta funktioner för en snabbare kontering

En inloggning – för en eller alla konsulter

Oavsett om ni jobbar på kontoret eller hemifrån i Corona-tider, så kan kontera mindre installeras på valfritt antal datorer och ni som byrå har en inloggning, oavsett antalet användare. Inget lokalt nätverk behövs. Er interna arbetsfördelning styr vilka av era klienter ni vill lägga upp i kontera mindre. En i taget, eller alla på en gång!

Programmet som kommer ihåg.

Har er klient enkla konteringar med bara ett motkonto - Inga problem. Har er klient svårare konteringar såsom leasing och lån - Inga problem. Kontera mindre kommer ihåg om det ska vara halv moms på leasingen, en fast bankavgift eller serviceavgift. Programmet stöder även olika lån, på samma klient, konterade mot respektive konto där mellanskillnad kan väljas att konteras mot ränta!

En Rekommenderad Granskning's lista !

Ni får lätt överblick på verifikationer som ni själva vill kontrollera till nästkommande gånger, genom kontera mindres unika möjlighet att på klientnivå kunna välja vilka konteringar som bör ses över, även om de har direktkonterats. Mycket användbart om en klient exempelvis har både 25% moms på sina kund fakturor men ibland omvänd byggmoms. Även konteringar mot OBS-kontot hamnar i denna listan!

Snabb-knappar för enkel kontering

Kontera.Mindre är byggt för att göra konteringsprocessen så effektiv som möjligt. Vi har redan från början förprogrammerat knappval för Omvänd Moms i Sverige, EU och utanför EU. Halv Moms samt Lån & Leasing. Checken är 1930 som standard, konto 2640 för ingående moms osv men kan i Kontera.Mindre helt ändras individuellt på varje klient. Vi byggde även in en knapp för OBS-kontot.

Verifikationstext 2.0

Av erfarenhet vet vi att själva beskrivningen av konteringen är något som många slarvar med. Det är även vanligt att samma kontering ser olika ut. Ibland stora bokstäver ibland små och ibland en förkortning. I kontera mindre får ni fullständig kontroll på varje text. Ni kan välja att lägg egen text både före och efter original verifikationstexten. Ni kan dessutom välja att trimma banktexten före inläsning av ett kontoutdrag. Mycket användbart på de banker och kvitton som lägger på tex. Datum som en extra text.

Anpassningsbart för varje klient

Kontera mindre är byggt för att ni som byrå ska kunna anpassa nästan allting till respektive klient. Ni kan självklart anpassa Kontoplanen, förinställda konteringsuppgifter och tillhörande snabb-knappar, räkenskapsår, Verifikationsserie, Klientansvarig för att bara nämna några.

Enkel export till universal SIE-fil

När alla konteringar är genomförda på en klient en viss månad i kontera mindre exportera ni snabbt och enkelt genom en knapptryckning en färdig SIE-fil, redo att läsas in i ert ordinarie bokföringsprogram.